گزارش خبرگزاری فارس از قلم های کلکسیونی یوروپن

public://press/Fars News.jpg

گزارش خبرگزاری فارس از قلم های کلکسیونی یوروپن

خبرگزاری فارس با ارائه گزارش کاملی در خصوص قلم های فرهنگی یوروپن و معرفی این قلم ها پرداخته است . 

 

لینک گزارش در خبرگزاری فارس