تابلو فروشگاه

تابلو فروشگاه

مجموعه گلستانی حاضر است بصورت رایگان کار طراحی، چاپ، و نصب روکش تابلو های فروشگاه همکاران را انجام دهد. شایان ذکر است که مجموعه گلستانی هیچ تعهدی نسبت به امور مربوط به شهرداری، عوارض، و اموری از این دست را نداشته و در این راستا مسئولیتی نمی پذیرد.

 در صورت نیازهمکاران می توانند تقاضای خود را از طریق منابع تهیه کالاهایشان به اطلاع مجموعه گلستانی رسانده و از این مزایا بهره مند شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مشاهد تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید