پاکت کاغذی دسته دار

پاکت کاغذی دسته دار

همکاران گرامی می توانند در ازای خرید از کالاهای این بازرگانی از پاکت های کاغذی دسته دار بهره مند شوند. در صورت نیاز به پاکت بیشتر می توانید از منابع تهیه کالای خود مطالبه نمایید.