اهدای قلم یوروپن به سفیر ژاپن در ایران

public://news/Iran-Japon.jpg

اهدای قلم یوروپن به سفیر ژاپن در ایران

 

 

 

 

 

 

مراسم افتتحایه نمایشگاه "سفالینه های زرین فام ایرانی از دیروز تا امروز" در روز پنجشنبه مورخ 13 تیرماه 92

با حضور مقامات سیاسی کشورهای آسیایی و اروپایی ، رئیس موزه ملی ایران و جمعی از هنرمندان ایرانی و ژاپنی در موزه ملی ایران برگزار گردید .

در این مراسم و به مناسبت روز قلم ، آقای کمال گلستانی به نمایندگی از یوروپن از آقای کوجی هاندا سفیر محترم کشور ژاپن در ایران با قلم یوروپن قدردانی نمود.