بازرگانی گلستانی 30 ساله شد

public://news/30-salegi.jpg

بازرگانی گلستانی 30 ساله شد

پانزده آذر 1396 سی امین سالروز تاسیس بازرگانی گلستانی بود که به این مناسبت مراسمی در هتل آزادی تهران برگزار گردید و از تمامی پرسنل قدیمی و فعلی نیز برادران گلستانی تجلیل به عمل آمد 

 

 

به این منظور پیامی از جانب برادران گلستانی خطاب به همکاران صادرشده که در زیر می بینید 

 

 

در همین راستا پیام های تبریکی از جانب طرفهای تجاری بازرگانی گلستانی ارسال شده که در قالب فیلم زیر قابل مشاهده است 

 

 

 

پیک تحریر هم صفحه خود را به 30 سالگی بازرگانی گلستانی اختصاص داد که جای تقدیر و تشکر دارد