بیلبورد های تبلیغاتی یوروپن در سطح شهر تهران اسفند 1401

public://news/43 x 43_0.jpg

بیلبورد های تبلیغاتی یوروپن در سطح شهر تهران اسفند 1401

بازرگانی گلستانی با شعار "یوروپن هدیه ای ماندگار" و با هدف مخاطبان عام اقدام به تبلیغات محیطی در قالب بیش از 100 بیلبورد و تابلو در سطح شهر تهران نموده است . برخی ازتصاویر بیلیورد ها را در زیر مشاهده می نمایید.