تبلیغات گسترده یوروپن در مترو تهران - بهمن 1401 لغایت فروردین 1402

public://news/metro icon.jpg

تبلیغات گسترده یوروپن در مترو تهران - بهمن 1401 لغایت فروردین 1402

 

در راستای برندینگ و تبلیغات محیطی، یوروپن در کنار تابلو ها و بیلبوردهای نصب شده در اسفند 1401، اقدام به تبلیغ گسترده در مترو بصورت کتیبه های عمودی و افقی داخل واگن ها نموده است.

این تبلیغات در بیش از 36 قطار مترو در خطوط 1، 2، 3، 4، 6، و 7 مترو تهران اجرا شده است و قریب به هزار کتیبه نصب شده این اطمینان را به ما می دهد که اکثر مسافران مترو شاهد تبلیغات یوروپن باشند.

 

.