تقدیم قلم منحصر به فرد به دکتر شهریار عدل

public://news/Dr.shahryar-Adl_0.jpg

تقدیم قلم منحصر به فرد به دکتر شهریار عدل

یوروپن پیرو ساخت قلم های کلکسیونی ، فرهنگی و تاریخی بر آن شد تا قلم هایی مشاهیر به تعداد اندک کمتر از تعداد انگشتان یک دست با تمثال این مشاهیر جهت قدردانی بسازد . در تابستان سال 91 قلم ویژه جناب دکتر شهریار عدل توسط کمال گلستانی به نمایندگی از طرف یوروپن به ایشان تقدیم شد .