تکنولوژی دقیق و پیچیده تولید نوک خودنویس

public://news/Aparat-7.jpg

تکنولوژی دقیق و پیچیده تولید نوک خودنویس

 

 

 

 

 

 

 

اگر چه نیش خودنویس یک تکه فلز ساده به نظر می آید ولی همین فلز ساده اگر از جنس استیل هم ساخته شده باشد معادل وزنش هم ارزش طلا قیمت گذاری می شود. به راستی که چه بیهوده اجدادمان وقتشان را صرف کیمیاگری گردند و چه اعجاب آور اروپاییان آهن را هم قیمت طلا می فروشند. برای پی بردن به چرایی این موضوع فیلم زیر را ببینید.