رعایت نکات بهداشتی در استفاده از خودکار در زمان شیوع ویروس کرونا

public://news/WhatsApp Image 2020-03-14 at 19.07.48.jpeg

رعایت نکات بهداشتی در استفاده از خودکار در زمان شیوع ویروس کرونا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
خودکار وسیله ای شخصی است آن را به دیگران ندهید و از دیگران خودکار مطالبه نکنید.
خودکار را بعد از استفاده همواره همراه خود نگه دارید (داخل جیب یا کیف) و آن را روی میز و سایر سطوح رها نکنید.
خودکارتان را همانند موبایل و کلید هایتان ضد عفونی نمایید.
خودکارتان را در جیبی که اسکناس می گذارید قرار ندهید.
عادت قرار دادن خودکار در داخل یا کنار  دهان در زمان تفکر را کنار بگذارید