کاتالوگ و لیست قیمت های جدید 1396

public://news/Catalog.jpg

کاتالوگ و لیست قیمت های جدید 1396

 

 

 

 

به اطلاع همکاران می رساند این بازرگانی کاتالوگ کالاهای خود را به تفکیک قلم و هدایای تبلیغاتی چاپ نموده است.

 


کاتالوگ قلم به همراه لیست قیمت مصرف کننده:
کاتالوگ قلم به صورت تخصصی صرفاً شامل قلم های وارداتی این بازرگانی می باشد. 
کالاهای جدید در این کاتالوگ با علامت جدید از کالاهای قدیمی متمایز گردیده است.
 
 
 
کاتالوگ هدایای تبلیغاتی به همراه لیست قیمت مصرف کننده:
کاتالوگ شامل مجموعه کاملی از انواع  قلم، ست های کادویی، جاکلیدی و سایر کالاها با مصارف تبلیغاتی می باشد.
کالاهای جدید در این کاتالوگ با علامت جدید  از کالاهای قدیمی متمایز گردیده است.